Trang chủ  
   Giới thiệu    
   Diễn đàn    
   Sự kiện    
   Chia sẻ bài viết    
   Liên hệ    
Thánh nhạc Sách Video Bản Đồ Download Thánh Lễ Gallery Slide Show Nghe nhạc Danh ba web Games

SUY NIỆM CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tin thật Ngài là Chiên Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ trần gian và Ngài đang hiện diện trong Thánh Thể trước mặt chúng con. Giờ đây, chúng con hiến dâng lên Chúa tất cả những gì chúng con đang có và sẽ có cho Chúa, xin Chúa thương đón nhận. Và chúng con ước ao được lắng nghe Lời Chúa dạy bảo.

20/10/12 THỨ BẢY TUẦN 28 TN

GIAN NAN CHO NIỀM TIN

“Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền… trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” (Lc 12,11-12)

19/10/12 THỨ SÁU TUẦN 28 TN

KHÔNG THỂ CHE GIẤU!

“Không có gì che giấu mà không bị lộ ra.” (Lc 12,2)

18/10/12 THỨ NĂM TUẦN 28 TN

SỨ GIẢ TIN MỪNG

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít! Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10,2)

17/10/12 THỨ TƯ TUẦN 28 TN

 

SỐNG CÔNG BẰNG YÊU THƯƠNG

“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.” (Lc 11,42)

16/10/12 THỨ BA TUẦN 29 TN

LÀM ĐẸP CẢ TRONG LẪN NGOÀI

Đức Giêsu nói: “Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” (Lc 11,40-41)

15/10/12 THỨ HAI TUẦN 28 TN

TIN VÌ ĐƯỢC YÊU MẾN

“Ông Giona đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30)

14/09/12 CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN

ĐỪNG THIỆN CHÍ NỬA VỜI

“Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mc 10,21-22)

12/10/12 THỨ SÁU TUẦN 27 TN

THÁI ĐỘ TRƯỚC NHỮNG NGƯỜI ĐỘC MIỆNG

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11,15-16)

11/10/12 THỨ NĂM TUẦN 27 TN

KIÊN TRÌ CẦU XIN

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9)

 < 1 2 3