Trang chủ  
   Giới thiệu    
   Diễn đàn    
   Sự kiện    
   Chia sẻ bài viết    
   Liên hệ    
Thánh nhạc Sách Video Bản Đồ Download Thánh Lễ Gallery Slide Show Nghe nhạc Danh ba web Games

lễ kính Lòng thương xót Chúa ngày 6.9.2011

tại nhà thờ Công Lý, hạt Tân Định, Sài gòn của Linh mục Giuse Trần Đình Long, SSS

lễ kính Lòng thương xót Chúa ngày 1.9.2011

Thứ năm, ngày 1.9.2011 Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

kính Lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Hoà Hưng, hạt Phú Thọ, Sài gòn ngày 27.8.2011

Thứ ba, ngày 27.8.2011 Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

lễ kính Lòng thương xót Chúa Ngày 15.5.2011

Ngày 15.5.2011, Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Lễ kính Lòng Thương xót Chúa Ngày 9.9.2010

Ngày 9.9.2010 Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Lễ kính Lòng Thương xót Chúa tại Giáo xứ Tân Đông,26.8.2011

Nghe bài giảng Lễ kính Lòng Thương xót Chúa tại Giáo xứ Tân Đông, hạt Hóc Môn, Sài gòn

Thứ sáu, ngày 26.8.2011 Lm.Giuse Trần Đình Long, SSS

Lễ kính Lòng Thương xót Chúa Tháng 5.2011

Tháng 5.2011 Lm.Giuse Trần Đình Long, SSS

Lễ kính Lòng Thương xót Chúa 26.8.2010

Ngày 26.8.2010 Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

Lễ kính Lòng Thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hoà Tháng 2.2011

Lễ kính Lòng Thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hoà Tháng 2.2011

Lễ kính Lòng Thương xót Chúa ngày 25.8.2011

tại nhà thờ Chí Hoà, Thứ năm, ngày 25.8.2011 Lm.Giuse Trần Đình Long, SSS

 < 1 2