Trang chủ  
   Giới thiệu    
   Diễn đàn    
   Sự kiện    
   Chia sẻ bài viết    
   Liên hệ    
Thánh nhạc Sách Video Bản Đồ Download Thánh Lễ Gallery Slide Show Nghe nhạc Danh ba web Games

Sự kiện


Tổ chức offline các thành viên 3vua năm 2010, ngày lễ Chúa Hiển Linh.

Địa điểm: Nhà thờ Tân Thành

Đối tượng: Thành viên 3vua.com

Địa chỉ: 60 Nguyễn Hồng Đào, F14, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Thời gian: 9h - 11h

Vì số lượng có hạn, để nhận vé mời vui lòng đăng ký và gửi về email: info@3vua.com theo nội dung sau:

Tên Bạn: ................................................

Email ......................................................

Tel:...........................................................

Số lượng:...............................................

Nội dung: Đăng ký họp mặt offline.

Thân mời các bạn tham gia.

     Webmaster  3vua.com

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Email: info@3vua.com

Tel: 0909 076 911